PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

HIDROL HVLP 46

Visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoziteta i veoma dobrih niskotemperaturnih svojstava. Preporučuje se za hidraulične sisteme izložene veoma niskim temperaturama ili velikim promenama temperatura, kao što su precizne i programirane mašine, sistemi kapija na branama, građevinske ili poljoprivredne mašine, aparati na brodovima i sl.

Odobrenja: ISO VG 46, ISO 6743-4 L-HV, ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, Parker Haniffin (Denison) HF-0 /HF-2, Eaton (Vickers) M-2950-S, INA N 22-175 TIP 1


Pakovanja:   

K U P I
2020-07-27T07:32:16+00:00