PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

HIDROL HVLP 32

Visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoziteta i veoma dobrih niskotemperaturnih svojstava. Preporučuje se za hidraulične sisteme izložene veoma niskim temperaturama ili velikim promenama temperatura, kao što su precizne i programirane mašine, sistemi kapija na branama, građevinske ili poljoprivredne mašine, aparati na brodovima i sl.

Odobrenja: ISO VG 32, ASTM D6158 HV, DIN 51524-3 HVLP, Eaton Brochure 03-401-2010, EATON (Vickers) I-286-S, EATON (Vickers) M-2950-S, Fives (Cincinnati Machine) P68, P69, P70 (HV), General Motors LS2, ISO 6743-4 L-HV, ISO 11158 HV, JCMAS P041 HK, Parker Haniffin (Denison) HF-0 /HF-1/HF-2, SEB 181222, AIST (US Steel) 126, AIST (US Steel) 127


Pakovanja:   

K U P I
2020-05-02T12:02:48+00:00